CELOPLOŠNÉ ROZMIESTNENIE SÍL A PROSTRIEDKOV HASIČSKÝCH JEDNOTIEK NA ÚZEMÍ SR NA ROK 2019 – ŽIADOSTI O ZARADENIE

  1. Domov
  2. Pyrokomplex s.r.o.
  3. CELOPLOŠNÉ ROZMIESTNENIE SÍL A PROSTRIEDKOV HASIČSKÝCH JEDNOTIEK NA ÚZEMÍ SR NA ROK 2019 – ŽIADOSTI O ZARADENIE

V súvislosti s blížiacim sa termínom predkladania žiadostí o zaradenie DHZO do kategórie v rámci celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR na rok 2019 oznamujeme, že všetky obce a mestá, ktoré majú záujem o zaradenie a následné poskytnutie dotácie aj v roku 2019, musia zaslať Žiadosť o zaradenie dobrovoľného hasičského zboru do kategórie, ktorá je tu zverejnená.

Žiadosť je potrebné zaslať do 25. októbra 2018 v dvoch vyhotoveniach na adresu:

Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Kutuzovova 17
31 03 Bratislava

Žiadosti zaslané v iných formách a na iných tlačivách bude Dobrovoľná požiarna ochrana SR považovať za bezpredmetné.

ŽIADOSŤ NA STIAHNUTIE

Najnovšie čánky