Chrípka je veľmi závažné, vysoko nákazlivé vzduchom sa šíriace ochorenie. Začína rýchlo po usadení vírusu v horných dýchacích cestách u osôb, ktoré nemajú proti aktuálnemu typu vírusu chrípky vytvorené protilátky.

Častým omylom mnohých pacientov je, že akékoľvek postihnutie horných dýchacích ciest považujú za chrípku.

Po vniknutí vírusu do organizmu – po 2 až 3 dňoch nastupujú bolesti hlavy, svalov, kĺbov, malátnosť, vysoká horúčka, ktoré sú často tak intenzívne, že chorého pripútajú na lôžko. Až potom nastupujú príznaky z napadnutia horných dýchacích ciest – plný nos, bolesti hrdla, kašeľ.

Chrípka sa môže nebezpečne skomplikovať zápalom pľúc, priedušiek, stredného ucha, ktoré môžu končiť smrteľne (u oslabených osôb s chronickými ochoreniami srdca, ciev, pľúc, obličiek, pečene, imunitného systému a u ľudí nad 65 rokov, u ktorých je imunitná ochrana proti infekcii podstatne znížená).

Najúčinnejšia a najefektívnejšia prevencia proti chrípke je očkovanie. Ďalšími preventívnymi opatreniami sú: dostatok spánku a oddychu, otužovanie, dostatok pohybovej aktivity, zdravá životospráva (konzumácia ovocia a zeleniny), hygiena rúk – pravidelné a dôkladne umývanie rúk, respiračná hygiena – kašľanie, smrkanie a kýchanie do jednorazových vreckoviek, vyhýbanie sa veľkým zhromaždeniam a návštevám chorých s chrípkovými príznakmi.

Najnovšie čánky