ELEKTRONICKÉ OZNAMOVANIE KATEGÓRIE PRÁCE 2 V ROKU 2020

  1. Domov
  2. Pyrokomplex s.r.o.
  3. ELEKTRONICKÉ OZNAMOVANIE KATEGÓRIE PRÁCE 2 V ROKU 2020

Oznámenie zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2 sa bude vykonávať aj v roku 2020, keďže pripravovaná novela zákona č. 355/2007 z. z. nebola parlamentom schválená a platí pôvodný zákon.

Vzhľadom na to, že novela zákona č. 355/2007 Z. z. s navrhovanou účinnosťou od 1. 1. 2020 navrhuje predĺženie lehoty zaslania oznámenia kategórie 2, úrady verejného zdravotníctva budú uvedenú povinnosť považovať za splnenú, ak bude elektronické oznámenie odoslané najneskôr 28.02.2020.

Najnovšie čánky