ZAMESTNÁVATELIA POZOR !!!

OZNAMOVANIE KATEGÓRIE PRÁCE 2 DO 15. 01. 2019

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal oznámenie, v ktorom informuje zamestnávateľov o spôsobe oznamovania údajov týkajúcich sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie.

Tieto údaje je potrebné oznámiť elektronicky do 15. januára.

Link pre oznámenie: http://www.uvzsr.sk/index.php…

Elektronický formulár pre oznámenie: http://www.uvzsr.sk/docs/info/ppl/form15_V05.html

Usmernenie k vypĺňaniu a odosielaniu: http://www.uvzsr.sk/…/Usmernenie_k_formularu_Oznamovanie_ka…

Najnovšie čánky

Menu