Základ
€222
 • Vypracovanie dokumentácie BOZP
 • Spracovanie prevádzkových poriadkov
 • Vstupné školenie vedúcich pracovníkov
 • Kontrola na alkohol - dychová skúška
Prémium
€332
 • Vypracovanie dokumentácie BOZP
 • Spracovanie prevádzkových poriadkov
 • Vstupné školenie vedúcich pracovníkov
 • Kontrola na alkohol - dychová skúška
 • Periodická prehliadka
 • Vypracovanie dokumentácie test
 • Spracovanie podnikových poriadkov
 • Vstupné školenie pracovníkov
 • Kontrola na drogy - sliny skúška
 • Periodická prehliadka hasiacich prístrojov
[ezfc_vc_form form_id=“1″]
[ezfc_vc_form form_id=“2″]
[ezfc_vc_form form_id=“3″]