Balíček

Cenová ponuka – kalkulácia

0.00
ponuku si môžete upraviť

Balíček

Základ

222.00

Vypracovanie dokumentácie BOZP

Spracovanie prevádzkových poriadkov

Vstupné školenie vedúcich pracovníkov

Kontrola na alkohol – dychová skúška

ponuku si môžete upraviť

Balíček

Štandard

307.00

Vypracovanie dokumentácie BOZP

Spracovanie prevádzkových poriadkov

Vstupné školenie vedúcich pracovníkov

Kontrola na alkohol – dychová skúška

Periodická prehliadka

Vypracovanie dokumentácie test

Spracovanie podnikových poriadkov

ponuku si môžete upraviť

Balíček

Prémium

332.00

Vypracovanie dokumentácie BOZP

Spracovanie prevádzkových poriadkov

Vstupné školenie vedúcich pracovníkov

Kontrola na alkohol – dychová skúška

Periodická prehliadka

Vypracovanie dokumentácie test

Spracovanie podnikových poriadkov

Vstupné školenie pracovníkov

Kontrola na drogy – sliny skúška

Periodická prehliadka hasiacich prístrojov

ponuku si môžete upraviť
Menu