Školiace stredisko

Poskytujeme akreditované školenia a kurzy pre nasledovné oblasti:

Školenie

 • poskytovanie prvej pomoci
 • vstupné a opakované školenie zamestnancov z BOZP
 • zástupcov zamestnancov
 • vodičov referentov
 • zamestnancov v oblasti životného prostredia
 • práca vo výškach
 • civilná ochrana pre laickú verejnosť
 • simulované horenie a nácvik hasenia

Odborná príprava

 • obsluha motorových vozíkov
 • obsluha ručných motorových reťazových píl (pílčik)
 • obsluha lesných strojov a zariadení (UKT / LKT / lanovky)
 • viazač bremien
 • obsluha stavebných strojov ( strojník)
 • obsluha kotlov (kurič)
 • obsluha automobilových plošín
 • obsluha vežového žeriavu výložníkového typu
 • obsluha automobilového žeriavu
 • montáž a demontáž lešení (lešenár)
 • elektrotechnik § 21 – 24
 • obsluha poľnohospodárskych strojov a zariadení
 • práca vo výškach so špeciálnou speleologickou technikou

Zaškolenie revíznym technikom

 • obsluha zdvíhacích zariadení ( hydraulická ruka, mostový žeriav, pracovná plošina – stavebná)
 • obsluha tlakových nádob

Pre hasičov

 • obsluha ručných motorových reťazových píl
 • Základná odborná príprava členov hasičských jednotiek
 • poskytovanie prvej pomoci
 • používatelia ADP ( autonómnych dýchacích prístrojov)
 • používatelia rádiostaníc (vysielačky)
 • školenie vodičov vozidiel s právom prednostnej jazdy ( majáky),
 • Špecializovaná príprava členov hasičských jednotiek – technik – strojník
 • Základná odborná príprava preventivára

Naša spoločnosť je držiteľom oprávnení vydaných:

 • Národným inšpektorátom práce SR na vykonávanie výchovy a vzdelávania
 • Prezídiom HaZZ SR

Cenová ponuka na mieru

Získajte cenovú ponuku za túto službu pre Vás alebo vašu spoločnosť ešte dnes.

Prílohy

Prosím vyberte si možnosť obdržania vzoru lekárskeho posudku.

Vzor lekárskeho posudku na stiahnutie vo formáte .pdf

Lekársky posudok zamestnanca o zdravotnej spôsobilosti na prácu. Kliknite na tlačidlo nižšie a stiahnite si formulár vo formáte .pdf na vyplnenie.

Už predvyplnený vzor lekárskeho posudku – zdarma

Vyplňte jednoduchý formulár a predvyplnený lekársky posudok zamestnanca o zdravotnej spôsobilosti na prácu Vám príde mailom.