Spoločnosť PYROKOMPLEX je držiteľom oprávnení vydaných Národným inšpektorátom práce SR na vykonávanie výchovy a vzdelávania v nasledovnom rozsahu:

 • školenie a praktický výcvik zamestnancov vykonávajúcich práce vo výškach
 • školenie z poskytovania prvej pomoci
 • školenie obsluhy motorových vozíkov
 • školenie obsluhy ručných motorových reťazových píl
 • školenie viazačov bremien
 • školenie obsluhy stavebných strojov
 • školenie obsluhy zdvíhacích zariadení
 • školenie obsluhovateľov tlakových nádob
 • školenie obsluhovateľov kotlov – kuriči
 • školenie obsluhy vysokozdvižných plošín
 • školenie pre osoby na montáž a demontáž lešení (lešenári)
 • školenie zamestnancov z BOZP vstupné a opakované
 • školenie zástupcov zamestnancov
 • školenie vodičov referentov
 • školenie zamestnancov v oblasti životného prostredia
Menu