Poskytujeme akreditované školenia a kurzy pre nasledovné oblasti:

Školenie

 • poskytovanie prvej pomoci
 • vstupné a opakované školenie zamestnancov z BOZP
 • zástupcov zamestnancov
 • vodičov referentov
 • zamestnancov v oblasti životného prostredia
 • práca vo výškach
 • civilná ochrana pre laickú verejnosť
 • simulované horenie a nácvik hasenia

Odborná príprava

 • obsluha motorových vozíkov
 • obsluha ručných motorových reťazových píl (pílčik)
 • obsluha lesných strojov a zariadení (UKT / LKT / lanovky)
 • viazač bremien
 • obsluha stavebných strojov ( strojník)
 • obsluha kotlov (kurič)
 • obsluha automobilových plošín
 • obsluha vežového žeriavu výložníkového typu
 • obsluha automobilového žeriavu
 • montáž a demontáž lešení (lešenár)
 • elektrotechnik § 21 – 24
 • obsluha poľnohospodárskych strojov a zariadení
 • práca vo výškach so špeciálnou speleologickou technikou

Zaškolenie revíznym technikom

 • obsluha zdvíhacích zariadení ( hydraulická ruka, mostový žeriav, pracovná plošina – stavebná)
 • obsluha tlakových nádob

Pre hasičov

 • obsluha ručných motorových reťazových píl
 • Základná odborná príprava členov hasičských jednotiek
 • poskytovanie prvej pomoci
 • používatelia ADP ( autonómnych dýchacích prístrojov)
 • používatelia rádiostaníc (vysielačky)
 • školenie vodičov vozidiel s právom prednostnej jazdy ( majáky),
 • Špecializovaná príprava členov hasičských jednotiek – technik – strojník
 • Základná odborná príprava preventivára

Naša spoločnosť je držiteľom oprávnení vydaných:

 • Národným inšpektorátom práce SR na vykonávanie výchovy a vzdelávania
 • Prezídiom HaZZ SR