Čo je e-learning?

Predstavuje moderný spôsob výučby s využitím informačných technológií a je tiež efektívnym prostriedkom, ako sa spojiť so zamestnancami a odovzdať im cenné informácie na diaľku počas home office-u.

Toto odovzdávanie informácií sa realizuje prostredníctvom online kurzu a predstavuje dištančné vzdelávanie ako také, teda samo štúdium za pomoci školiteľa, ktorý je fyzicky oddelený od študujúcich a vzdelávanie iba koordinuje.

Výhody e-learningu:

  • umožňuje vzdelávanie v dobe, keď to vyhovuje študujúcemu bez závislosti na ostatných (ostatných študujúcich, lektorovi) a na mieste vzdelávania (asynchrónny prístup)
  • umožňuje, na rozdiel od prednášky, kedykoľvek návrat jednotlivca k informácii, ktorá nebola dostatočne pochopená
  • poskytuje rýchlejší a efektívnejší spôsob vzdelávania (využíva interaktívny spôsob výučby)
  • online komunikácia so školiteľom
  • je viac názorný (využíva obrázky, animácie, videá)
  • umožňuje priebežnú aktualizáciu informácií, čo znamená rýchly prístup k novým znalostiam
  • zaručuje poskytovanie učebného materiálu rovnakej úrovne všetkým študujúcim

E-learningová aplikácia spoločnosti PYROKOMPLEX, s. r. o., v oblasti BOZP ako forma vzdelávania spĺňa požiadavky platnej legislatívy a na základe splnených podmienok bola schválená Národným Inšpektorátom Práce SR.

Cenová ponuka na mieru

Získajte cenovú ponuku za túto službu pre Vás alebo vašu spoločnosť ešte dnes.

Prílohy

Prosím vyberte si možnosť obdržania vzoru lekárskeho posudku.

Vzor lekárskeho posudku na stiahnutie vo formáte .pdf

Lekársky posudok zamestnanca o zdravotnej spôsobilosti na prácu. Kliknite na tlačidlo nižšie a stiahnite si formulár vo formáte .pdf na vyplnenie.

Už predvyplnený vzor lekárskeho posudku – zdarma

Vyplňte jednoduchý formulár a predvyplnený lekársky posudok zamestnanca o zdravotnej spôsobilosti na prácu Vám príde mailom.