Čo je e-learning?

Predstavuje moderný spôsob výučby s využitím informačných technológií a je tiež efektívnym prostriedkom, ako sa spojiť so zamestnancami a odovzdať im cenné informácie na diaľku počas home office-u.

Toto odovzdávanie informácií sa realizuje prostredníctvom online kurzu a predstavuje dištančné vzdelávanie ako také, teda samo štúdium za pomoci školiteľa, ktorý je fyzicky oddelený od študujúcich a vzdelávanie iba koordinuje.

Výhody e-learningu:

  • umožňuje vzdelávanie v dobe, keď to vyhovuje študujúcemu bez závislosti na ostatných (ostatných študujúcich, lektorovi) a na mieste vzdelávania (asynchrónny prístup)
  • umožňuje, na rozdiel od prednášky, kedykoľvek návrat jednotlivca k informácii, ktorá nebola dostatočne pochopená
  • poskytuje rýchlejší a efektívnejší spôsob vzdelávania (využíva interaktívny spôsob výučby)
  • online komunikácia so školiteľom
  • je viac názorný (využíva obrázky, animácie, videá)
  • umožňuje priebežnú aktualizáciu informácií, čo znamená rýchly prístup k novým znalostiam
  • zaručuje poskytovanie učebného materiálu rovnakej úrovne všetkým študujúcim

E-learningová aplikácia spoločnosti PYROKOMPLEX, s. r. o., v oblasti BOZP ako forma vzdelávania spĺňa požiadavky platnej legislatívy a na základe splnených podmienok bola schválená Národným Inšpektorátom Práce SR.