Obsluha motorových vozíkov / VZV

 • Základný kurz (v prípade, že nevlastníte platný preukaz/osvedčenie)
 • Rozširovací kurz (vlastníte platný preukaz/osvedčenie potrebné doplniť další typ/skupiny)
 • Opakované školenie (max. 1 x do 24 mesiacov)
 • Aktualizačnú odbornú prípravu v zmysle § 16 zákona č.124/2006 Z.z., (1 x do 5 rokov)
 • termíny školení- 3 najbližšie termíny základných kurzov

Opakované preškolenie a aktualizačnú odbornú prípravu vykonávame v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 15:30.

Registrácia na kurz

Využite našu online platformu a zaregistrujte sa na váš kurz ešte dnes.

Ponúkame:

 • individuálne prístup
 • inštruktori sú odborne spôsobilý s dlhoročnými skúsenosťami
 • disponujeme vlastnými MV
 • vydanie duplikátu v prípade poškodenia preukazu, straty alebo krádeže
 • pravidelné opakované školenie na predĺženie platnosti preukazu raz za 2 roky
 • aktualizačnú odbornú prípravu raz za 5 rokov
 • vydanie preukazu pri ukončení kurzu
 • školiaca miestnosť s občerstvením a WiFi
 • odborné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Výstupom z kurzu je európsky preukaz uznávaný a akceptovaný v celej EU.

Periódy:

 • preukaz obsluhy nemá ohraničenú platnosť (pokiaľ je dodržaná AOP)
 • periodické opakované školenie minimálne 1 x 24 mesiacov
 • aktualizačná odborná príprava (AOP) každých 1 x 5 rokov

PODMIENKY PRE ZARADENIE DO KURZU

Základné školenie:

 • Vek minimálne 18 rokov
 • vyplnená žiadosť
 • zdravotná spôsobilosť- potvrdenie od lekára o spôsobilosti pre práce s lesníckymi strojmi a zariadeniami, nie staršie ako 6 mesiacov

Opakované školenie (minimálne 1 x 24 mesiacov):

 • aktuálny doklad o absolvovaní – originál

Aktualizačná odborná príprava (1 x 5 rokov):

 • zdravotná spôsobilosť – potvrdenie od lekára, nie staršie ako 6 mesiacov
 • aktuálny preukaz – originál

TRIEDA MV

 • trieda I. – elektrické vozíky trieda
 • trieda II. – vozíky so spaľovacím motorom

DRUH MV

 • A – plošinové, nízkozdvižné, vlečné a tlačné ručne vedené
 • B – plošinové, nízkozdvižné, vlečné a tlačné s pákovým riadením
 • C – plošinové, nízkozdvižné, vlečné a tlačné s volantovým riadením
 • D – vysokozdvižné ručne vedené
 • E – vysokozdvižné s pákovým vedením
 • W1 – vysokozdvižné s volantovým riadením do nosnosti 5 t
 • W2 – vysokozdvižné s volantovým riadením s nosnosťou nad 5 t (povinné vodičské oprávnenie!)
 • G – vysokozdvižné so zdvíhacou plošinou
 • Z – špeciálne

Bližšie informácie o kurze na tel. č. 0948 207 442  alebo skolenia@pyrokomplex.sk.

Registrácia na kurz

Prílohy

Prihláška na kurz – Obsluha motorových vozíkov / VZV

Prihláška na kurz Obsluha motorových vozíkov / VZV na stiahnutie vo formáte .pdf.
Kliknite na tlačidlo nižšie a stiahnite si formulár vo formáte .pdf na vyplnenie.

Prosím vyberte si možnosť obdržania vzoru lekárskeho posudku.

Vzor lekárskeho posudku na stiahnutie vo formáte .pdf

Lekársky posudok zamestnanca o zdravotnej spôsobilosti na prácu. Kliknite na tlačidlo nižšie a stiahnite si formulár vo formáte .pdf na vyplnenie.

Už predvyplnený vzor lekárskeho posudku – zdarma

Vyplňte jednoduchý formulár a predvyplnený lekársky posudok zamestnanca o zdravotnej spôsobilosti na prácu Vám príde mailom.