Komplexné služby pre

BOZP a OPP
null

Revízie technických zariadení

Spoločnosť PyroKomplex zabezpečuje na základe vydaných osvedčení a oprávnení vykonávanie revízií technických zariadení…

VIAC INFO +

null

Civilná ochrana

Vypracovanie dokumentácie CO, vykonávanie pravidelných preventívnych prehliadok a organizovanie a vyhodnocovanie cvičení civilnej ochrany…

VIAC INFO +

null

Životné prostredie

PyroKomplex s.r.o. zabezpečuje na úseku ochrany podnikového životného prostredia služby v následovnom rozsahu: vykonanie vstupného auditu…

VIAC INFO +

null

Simulácia požiaru

Praktický výcvik hasenia požiarov, ovplyvňuje zmysly všetkých účastníkov, čo prispieva k rýchlejšiemu prijatiu vedomostí, zapamätanie a rozvíjanie reflexov…

VIAC INFO +

null

Školiace stredisko

Spoločnosť PYROKOMPLEX je držiteľom oprávnení vydaných Národným inšpektorátom práce SR na vykonávanie výchovy a vzdelávania v nasledovnom rozsahu.

VIAC INFO +

null

Ochrana pred požiarmi

PyroKomplex s.r.o. zabezpečuje vykonávanie činnosti na úseku ochrany pred požiarmi najmä v následovnom rozsahu: realizácia vstupného auditu…

VIAC INFO +

null

Pracovná zdravotná služba

Pyrokomplex, s. r. o., poskytuje komplexné zabezpečenie PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY (PZS) pre pracovné kategórie 1 a 2 na území celého Slovenska…

VIAC INFO +

null

Bezpečnostno-technická služba

Spoločnosť PyroKomplex je držiteľom oprávnenia vydaného Národným inšpektorátom práce SR na výkon bezpečnostno-technickej služby…

VIAC INFO +

Ponúkame

kurzy a školenia

Najnovšie príspevky

články
Menu