Kurz obsluhy Pohyblivých pracovných plošín s SPŽ

 • Základný kurz obsluhy pohyblivých pracovných plošín v zmysle zákona 124/2006 Z.z.,
  (Ak nemáte žiadny platný doklad, preukaz)
 • Oboznamovanie, opakované školenie minimálne 1 x do 36 mesiacov v zmysle vyhlášky č.147/2013 Z.z.,

Opakované preškolenie a aktualizačnú odbornú prípravu vykonávame v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 15:30.

Registrácia na kurz

Využite našu online platformu a zaregistrujte sa na váš kurz ešte dnes.

Ponúkame:

 • získanie oprávnenia na obsluhu pohyblivých pracovných plošín
 • vystavenie doklad obsluhy pohyblivých pracovných plošín
 • vydanie duplikátu v prípade poškodenia dokladu, straty alebo krádeže
 • pravidelné opakované školenie na predĺženie platnosti dokladu každé  3 roky
 • odborné poradenstvo v oblasti používania pohyblivých pracovných plošín

Periódy:

 • preukaz obsluhy nemá ohraničenú platnosť (pokiaľ je dodržaná AOP)
 • periodické opakované školenie minimálne 1 x 36 mesiacov

PODMIENKY PRE ZARADENIE DO KURZU

Základné školenie:

 • vyplnená žiadosť
 • vek minimálne 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť – potvrdenie od lekára o spôsobilosti na obsluhu stavebných strojov, nie staršie ako 6 mesiacov

Opakované školenie (minimálne 1 x 36 mesiacov):

 • aktuálny preukaz – originál

ROZDELENIE PRACOVNÝCH PLOŠÍN

 • Ab – Pohyblivá pracovná plošina, ktorá je na automobilovom podvozku a je určená na prevádzku na pozemných komunikáciách. Patria tam tieto typy:
 • Pohyblivá pracovná plošina s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 1,5 m a s ŠPZ

Bližšie informácie o kurze na tel. č. 0948 207 442  alebo skolenia@pyrokomplex.sk.

Registrácia na kurz

Prílohy

Prihláška na kurz – Kurz obsluhy Pohyblivých pracovných plošín s SPŽ

Prihláška na kurz Kurz obsluhy Pohyblivých pracovných plošín s SPŽ na stiahnutie vo formáte .pdf.
Kliknite na tlačidlo nižšie a stiahnite si formulár vo formáte .pdf na vyplnenie.

Prosím vyberte si možnosť obdržania vzoru lekárskeho posudku.

Vzor lekárskeho posudku na stiahnutie vo formáte .pdf

Lekársky posudok zamestnanca o zdravotnej spôsobilosti na prácu. Kliknite na tlačidlo nižšie a stiahnite si formulár vo formáte .pdf na vyplnenie.

Už predvyplnený vzor lekárskeho posudku – zdarma

Vyplňte jednoduchý formulár a predvyplnený lekársky posudok zamestnanca o zdravotnej spôsobilosti na prácu Vám príde mailom.