Pracovná zdravotná služba

Naša spoločnosť poskytuje komplexné zabezpečenie PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY (PZS) pre kategórie prác 1. a 2. na území celého Slovenska

Pracovná zdravotná služba nemusí byť zložitá, vďaka našim verejným zdravotníkom Vám ponúkame komplexné riešenie pracovnej zdravotnej a to spôsobom, že všetky starosti na seba preberáme my a Vy sa tak môžete plne venovať svojmu podnikaniu.

Rozsah vašich povinností, ktoré musíte zo zákona splniť, sa odvíja od náročnosti a typu práce a od faktorov pracovného prostredia, ktoré vplývajú pri práci na ľudský organizmus.

Rozsah činnosti:

 • dohľad nad pracovným prostredím,
 • vstupný audit,
 • vypracovanie dokumentácie a hodnotenie stavu pracovísk so zabezpečením povinností zamestnávateľa v zmysle platnej legislatívy,
 • identifikácia zdravotných rizík, hodnotenie zdravotných rizík, vypracovanie posudkov rizika (podľa výskytu rizikových faktorov),
 • návrh kategorizácie pracovných činností v zmysle Vyhlášky č. 448/2007 Z. z. pre RÚVZ,
 • vypracovanie prevádzkových poriadkov (pre činnosť s nebezpečnými chemickými faktormi, v expozícii hluku, v expozícii vibrácií, s biologickými faktormi, s lasermi atď.),
 • objektivizácia pracovného prostredia v rozsahu identifikácie rizikových faktorov a zabezpečenie meraní rizikových faktorov (meranie expozície zamestnancov zdraviu škodlivých faktorom práce a pracovného prostredia),
 • zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy pri kontrolách,
 • poradenské služby (návrhy na znižovanie kategórií rizík práce a pracovného prostredia pri zmene pracovných postupov a zavádzaní nových technológií), telefonické a emailové konzultácie v prípade potreby,
 • spracovanie odporúčaní o frekvencii lekárskych preventívnych prehliadok (LPP),
 • spracovanie a aktualizácia ostatnej dokumentácie v súlade s platnou legislatívou,
 • spolupráca s BTS, ABT a BT a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti,
 • vyhodnocovanie protokolov z meraní.

Cenová ponuka na mieru

Získajte cenovú ponuku za túto službu pre Vás alebo vašu spoločnosť ešte dnes.

Prílohy

Prosím vyberte si možnosť obdržania vzoru lekárskeho posudku.

Vzor lekárskeho posudku na stiahnutie vo formáte .pdf

Lekársky posudok zamestnanca o zdravotnej spôsobilosti na prácu. Kliknite na tlačidlo nižšie a stiahnite si formulár vo formáte .pdf na vyplnenie.

Už predvyplnený vzor lekárskeho posudku – zdarma

Vyplňte jednoduchý formulár a predvyplnený lekársky posudok zamestnanca o zdravotnej spôsobilosti na prácu Vám príde mailom.