Životné prostredie

Naša spoločnosť zabezpečuje služby na úseku ochrany podnikového životného prostredia v nasledovnom rozsahu:

 • vykonanie vstupného auditu za účelom posúdenia stavu podnikového životného prostredia,
 • vypracovanie a aktualizácia predpísanej dokumentácie podnikového životného prostredia,
 • poradenská služba v oblasti podnikového životného prostredia,
 • návrh a dodanie havarijných prostriedkov,
 • školenia pracovníkov,
 • zastupovanie klientov pri konaniach pred štátnymi orgánmi.

Odpadové hospodárstvo:

 • vypracovanie havarijného plánu na nakladanie s odpadom,
 • vypracovanie evidencie odpadov,
 • vypracovanie identifikačných listov nebezpečného odpadu,
 • vypracovanie prevádzkových poriadkov,
 • zastupovanie objednávateľa pri kontrolách štátnych orgánov,
 • školenie pracovníkov v oblasti odpadového hospodárstva.

Ochrana ovzdušia:

 • vypracovanie zaradenia zdroja znečistenia ovzdušia,
 • výpočet znečistenia ovzdušia,
 • vypracovanie prevádzkových poriadkov,
 • zastupovanie objednávateľa pri kontrolách štátnych orgánov.

Vodné hospodárstvo:

 • vypracovanie hlásenia o odbere a vypúšťaní odpadových vôd,
 • plánovanie revízii, kontrol a údržby zariadení,
 • zastupovanie objednávateľa pri kontrolách štátnych orgánov,
 • školenie pracovníkov v oblasti vodného hospodárstva.

Cenová ponuka na mieru

Získajte cenovú ponuku za túto službu pre Vás alebo vašu spoločnosť ešte dnes.

Prílohy

Prosím vyberte si možnosť obdržania vzoru lekárskeho posudku.

Vzor lekárskeho posudku na stiahnutie vo formáte .pdf

Lekársky posudok zamestnanca o zdravotnej spôsobilosti na prácu. Kliknite na tlačidlo nižšie a stiahnite si formulár vo formáte .pdf na vyplnenie.

Už predvyplnený vzor lekárskeho posudku – zdarma

Vyplňte jednoduchý formulár a predvyplnený lekársky posudok zamestnanca o zdravotnej spôsobilosti na prácu Vám príde mailom.