Revízie technických zariadení

  1. Domov
  2. Ponuka
  3. Revízie technických zariadení

Spoločnosť PYROKOMPLEX zabezpečuje na základe vydaných osvedčení a oprávnení vykonávanie revízií technických zariadení v nasledovnom rozsahu:

odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení:

  • zdvíhacích
  • tlakových
  • plynových
  • elektrických

vedenie evidencie vyhradených technických zariadení

vypracovanie prevádzkových smerníc a predpisov na prevádzku vyhradeného technického zariadenia

vypracovanie plánu (harmonogramu) odborných skúšok a prehliadok

odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových nádob hasiacich prístrojov

kontroly technického stavu motorových vozíkov

vypracovanie sprievodnej technickej dokumentácie

všeobecné posúdenie technického stavu zariadenia

poradenstvo v oblasti vyhradených technických zariadení

Menu