Revízie technických zariadení

 1. Domov
 2. Ponuka
 3. Revízie technických zariadení

Naša spoločnosť zabezpečuje na základe vydaných osvedčení a oprávnení odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení (VTZ):

 • zdvíhacích
 • tlakových
 • plynových
 • elektrických

Ďalej ponúkame

 • vedenie evidencie vyhradených technických zariadení,
 • vypracovanie prevádzkových smerníc a predpisov na prevádzku vyhradeného technického zariadenia,
 • vypracovanie plánu (harmonogramu) odborných skúšok a prehliadok,
 • kontroly technického stavu (napr. motorových vozíkov),
 • vypracovanie sprievodnej technickej dokumentácie,
 • všeobecné posúdenie technického stavu zariadenia,
 • poradenstvo v oblasti vyhradených technických zariadení.