Simulácia požiaru

Praktický výcvik hasenia požiarov presne vystihuje osobná skúsenosť hláška: „Lepšie raz zažiť, ako 100x počuť!“.

Osobná skúsenosť každého účastníka praktického nácviku prispieva k rýchlejšiemu prijatiu vedomostí, zapamätanie a rozvíjanie reflexov, ktoré budú veľmi cenné v situácii skutočného nebezpečenstva.

Výcvik prebieha na profesionálnom, ekologickom tréningovom simulátore, čo dáva možnosť vykonať viac opakovaní cvičenia hasenia požiarov pre ľubovoľný počet účastníkov.

Praktický tréning protipožiarnej ochrany pozostáva zo 6 dynamických častí, z ktorých každá prináša inú hodnotu, a to ako vecnú, tak praktickú:

Ukážka použitia a aplikácie hasiacich prístrojov

počas prezentácie bude prebiehať hasenie hasiacimi prístrojmi (práškový, vodný, CO2) a hasiacou dekou. Prebieha hasenie požiarov triedy požiarov tuhých látok a tiež kvapalných látok.

Horiaci olej

Môže byť varenie, vyprážanie nebezpečné ?  Áno ak použijeme k haseniu nevhodný hasiaci prostriedok  ( napr. voda), ktorá v tomto prípade prestavuje veľmi veľké nebezpečenstvo pre hasiaceho a aj okolie.

 Tlakové nádoby

počas hasenia požiarov môže byť v blízkosti aj tlaková nádoba ( spreje, plynové fľaše a pod.) a ukážeme si ako eliminovať toto nebezpečenstvo, pocítime sálavé teplo aj nárazovú vlnu z prasknutého spreja.

Tréning hasenia

pod dohľadom inštruktora, budeme spoločne hasiť požiare rôznych tried: kvapalina, plyn, odpadkový kôš,  monitor počítača, elektrické rozvodné skrine, olej.

 Hydrant

používanie hydrantov sa vykonáva na špeciálne pripravenom stojane. Pri hasení si prakticky precvičíme ako použiť nástenné hydrantové systémy NHS C52 s plochou hadicou a NHS D25 s tvarovo stálou hadicou. Počas cvičenia budú prediskutované techniky manipulácie s hydrantami, ako realizovať hasenie, ako aj inštrukcie spojené s prevádzkou zariadení.

Dymový stan

Dym a toxické splodiny sú zodpovedné za väčšinu poškodenia zdravia pri požiari. Každý účastník tréningu bude musieť nájsť cestu von z dymového stanu ktorý je naplnený neškodlivým a dýchateľným dymom. Simulujeme podmienky, ktoré prevládajú počas požiaru – absenciu videnia. Komora obsahuje evakuačné značky, hasiace prístroje a reproduktory napodobňujúce zvuky pri požiari.

Cenová ponuka na mieru

Získajte cenovú ponuku za túto službu pre Vás alebo vašu spoločnosť ešte dnes.

Prílohy

Prosím vyberte si možnosť obdržania vzoru lekárskeho posudku.

Vzor lekárskeho posudku na stiahnutie vo formáte .pdf

Lekársky posudok zamestnanca o zdravotnej spôsobilosti na prácu. Kliknite na tlačidlo nižšie a stiahnite si formulár vo formáte .pdf na vyplnenie.

Už predvyplnený vzor lekárskeho posudku – zdarma

Vyplňte jednoduchý formulár a predvyplnený lekársky posudok zamestnanca o zdravotnej spôsobilosti na prácu Vám príde mailom.