Praktický výcvik hasenia požiarov presne vystihuje osobná skúsenosť hláška: „Lepšie raz zažiť, ako 100x počuť!“.

Osobná skúsenosť každého účastníka praktického nácviku prispieva k rýchlejšiemu prijatiu vedomostí, zapamätanie a rozvíjanie reflexov, ktoré budú veľmi cenné v situácii skutočného nebezpečenstva.

Výcvik prebieha na profesionálnom, ekologickom tréningovom simulátore, čo dáva možnosť vykonať viac opakovaní cvičenia hasenia požiarov pre ľubovoľný počet účastníkov.

Praktický tréning protipožiarnej ochrany pozostáva zo 6 dynamických častí, z ktorých každá prináša inú hodnotu, a to ako vecnú, tak praktickú:

Ukážka použitia a aplikácie hasiacich prístrojov

počas prezentácie bude prebiehať hasenie hasiacimi prístrojmi (práškový, vodný, CO2) a hasiacou dekou. Prebieha hasenie požiarov triedy požiarov tuhých látok a tiež kvapalných látok.

Horiaci olej

Môže byť varenie, vyprážanie nebezpečné ?  Áno ak použijeme k haseniu nevhodný hasiaci prostriedok  ( napr. voda), ktorá v tomto prípade prestavuje veľmi veľké nebezpečenstvo pre hasiaceho a aj okolie.

 Tlakové nádoby

počas hasenia požiarov môže byť v blízkosti aj tlaková nádoba ( spreje, plynové fľaše a pod.) a ukážeme si ako eliminovať toto nebezpečenstvo, pocítime sálavé teplo aj nárazovú vlnu z prasknutého spreja.

Tréning hasenia

pod dohľadom inštruktora, budeme spoločne hasiť požiare rôznych tried: kvapalina, plyn, odpadkový kôš,  monitor počítača, elektrické rozvodné skrine, olej.

 Hydrant

používanie hydrantov sa vykonáva na špeciálne pripravenom stojane. Pri hasení si prakticky precvičíme ako použiť nástenné hydrantové systémy NHS C52 s plochou hadicou a NHS D25 s tvarovo stálou hadicou. Počas cvičenia budú prediskutované techniky manipulácie s hydrantami, ako realizovať hasenie, ako aj inštrukcie spojené s prevádzkou zariadení.

Dymový stan

Dym a toxické splodiny sú zodpovedné za väčšinu poškodenia zdravia pri požiari. Každý účastník tréningu bude musieť nájsť cestu von z dymového stanu ktorý je naplnený neškodlivým a dýchateľným dymom. Simulujeme podmienky, ktoré prevládajú počas požiaru – absenciu videnia. Komora obsahuje evakuačné značky, hasiace prístroje a reproduktory napodobňujúce zvuky pri požiari.