Práce vo výškach špeciál

Účastníci kurzu získajú praktické a teoretické vedomosti zručnosti o postupoch a správnych spôsoboch používania špeciálnej lezeckej techniky potrebnej na vykonávanie prác vo výškach a nad voľnými hĺbkami pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Kurz bude ukončený:

  • písomným testom,
  • ústnou skúškou,
  • praktickou skúškou.

Opakované preškolenie a aktualizačnú odbornú prípravu vykonávame v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 15:30.

Registrácia na kurz

Využite našu online platformu a zaregistrujte sa na váš kurz ešte dnes.

Výstup z kurzu:

Preukaz na prácu vo výškach s pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

PODMIENKY PRE ZARADENIE DO KURZU

  • ukončená základná školská dochádzka,
  • vek najmenej 18 rokov,
  • zdravotná spôsobilosť – lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu nesmie byť starší ako 6 mesiacov,

Bližšie informácie o kurze na tel. č. 0948 207 442  alebo skolenia@pyrokomplex.sk.

Registrácia na kurz

Prílohy

Prihláška na kurz – Práce vo výškach špeciál

Prihláška na kurz Práce vo výškach špeciál na stiahnutie vo formáte .pdf.
Kliknite na tlačidlo nižšie a stiahnite si formulár vo formáte .pdf na vyplnenie.

Prosím vyberte si možnosť obdržania vzoru lekárskeho posudku.

Vzor lekárskeho posudku na stiahnutie vo formáte .pdf

Lekársky posudok zamestnanca o zdravotnej spôsobilosti na prácu. Kliknite na tlačidlo nižšie a stiahnite si formulár vo formáte .pdf na vyplnenie.

Už predvyplnený vzor lekárskeho posudku – zdarma

Vyplňte jednoduchý formulár a predvyplnený lekársky posudok zamestnanca o zdravotnej spôsobilosti na prácu Vám príde mailom.