Revízny technik ZZ

Kurz je určený pre technikov a odborníkov, ktorí sa zaoberajú revíziami a údržbou zdvíhacích zariadení. Je vhodný pre:

  • Pracovníkov zodpovedných za bezpečnosť a údržbu v priemyselných a stavebných firmách: Ktorí potrebujú odborné znalosti na kontrolu a údržbu zdvíhacích a manipulačných zariadení.
  • Revíznych technikov a audítorov: Ktorí vykonávajú systematické kontroly a revízie zdvíhacích zariadení v súlade s platnými predpismi a normami.

Opakované preškolenie a aktualizačnú odbornú prípravu vykonávame v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 15:30.

Registrácia na kurz

Využite našu online platformu a zaregistrujte sa na váš kurz ešte dnes.

Bližšie informácie o kurze na tel. č. 0948 207 442  alebo skolenia@pyrokomplex.sk.

Registrácia na kurz

Prílohy

Prihláška na kurz – Revízny technik ZZ

Prihláška na kurz Revízny technik ZZ na stiahnutie vo formáte .pdf.
Kliknite na tlačidlo nižšie a stiahnite si formulár vo formáte .pdf na vyplnenie.

Prosím vyberte si možnosť obdržania vzoru lekárskeho posudku.

Vzor lekárskeho posudku na stiahnutie vo formáte .pdf

Lekársky posudok zamestnanca o zdravotnej spôsobilosti na prácu. Kliknite na tlačidlo nižšie a stiahnite si formulár vo formáte .pdf na vyplnenie.

Už predvyplnený vzor lekárskeho posudku – zdarma

Vyplňte jednoduchý formulár a predvyplnený lekársky posudok zamestnanca o zdravotnej spôsobilosti na prácu Vám príde mailom.