Kurz je určený pre jednotlivcov a firmy, ktoré potrebujú získať odborné znalosti pre bezpečnú a efektívnu obsluhu motorovej reťazovej píly. Je vhodný  pre tých, ktorí manipulujú s drevnou hmotou pri ťažbe dreva alebo pri inej činnosti.  Po úspešnom absolvovaní kurzu Vám bude vydaný Preukaz obsluhy motorovej píly pri ťažbe dreva/inej činnosti. 

 • Základný kurz (v prípade, že nevlastníte platný preukaz/osvedčenie)
 • Rozširovací kurz (vlastníte platný preukaz/osvedčenie potrebné doplniť ďalší typ/skupiny)
 • Opakované školenie (max. 1 x do 36 mesiacov)
 • Aktualizačnú odbornú prípravu v zmysle § 16 zákona č.124/2006 Z.z., (1 x do 5 rokov)

Opakované preškolenie a aktualizačnú odbornú prípravu vykonávame v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 15:30.

Registrácia na kurz

Využite našu online platformu a zaregistrujte sa na váš kurz ešte dnes.

Ponúkame:

 • individuálny prístup
 • inštruktori sú odborne spôsobilý s dlhoročnými skúsenosťami
 • získanie oprávnenia na obsluhu motorových reťazových píl
 • vystavenie preukazu obsluhy motorových reťazových píl
 • vydanie duplikátu v prípade poškodenia preukazu, straty alebo krádeže
 • pravidelné opakované školenie na predĺženie platnosti preukazu každé 3 roky
 • aktualizačnú odbornú prípravu každých 5 rokov
 • odborné poradenstvo v oblasti používania motorových reťazových píl

Periódy:

 • preukaz obsluhy nemá ohraničenú platnosť (pokiaľ je dodržaná AOP)
 • periodické opakované školenie minimálne 1 x 36 mesiacov
 • aktualizačná odborná príprava (AOP) každých 1 x 5 rokov

PODMIENKY PRE ZARADENIE DO KURZU

Základné školenie:

 • Vyplnená žiadosť
 • Vek minimálne 18 rokov
 • Zdravotná spôsobilosť – potvrdenie od lekára, nie staršie ako 6 mesiacov

Opakované školenie:

 • Aktuálny preukaz – originál

Aktualizačná odborná príprava:

 • Zdravotná spôsobilosť – potvrdenie od lekára, nie staršie ako 6 mesiacov
 • Aktuálny preukaz – originál

DRUH ŠKOLENIA

 • obsluha ručnej motorovej reťazovej píly A – pri ťažbe dreva
 • obsluha ručnej motorovej reťazovej píly B – pri inej činnosti

Bližšie informácie o kurze na tel. č. 0948 207 442  alebo skolenia@pyrokomplex.sk.

Registrácia na kurz

Prílohy

Prihláška na kurz – Pilčík

Prihláška na kurz Pilčík na stiahnutie vo formáte .pdf.
Kliknite na tlačidlo nižšie a stiahnite si formulár vo formáte .pdf na vyplnenie.

Prosím vyberte si možnosť obdržania vzoru lekárskeho posudku.

Vzor lekárskeho posudku na stiahnutie vo formáte .pdf

Lekársky posudok zamestnanca o zdravotnej spôsobilosti na prácu. Kliknite na tlačidlo nižšie a stiahnite si formulár vo formáte .pdf na vyplnenie.

Už predvyplnený vzor lekárskeho posudku – zdarma

Vyplňte jednoduchý formulár a predvyplnený lekársky posudok zamestnanca o zdravotnej spôsobilosti na prácu Vám príde mailom.