Popis – Kurz lešenárov je určený pre tých, ktorí stavajú, pridávajú, menia alebo demontujú lešenie. Po úspešnom absolvovaní kurzu Vám bude vydaný Preukaz lešenára.

 • Základný kurz (v prípade, že nevlastníte platný preukaz/osvedčenie)
 • Rozširovací kurz (vlastníte platný preukaz/osvedčenie potrebné doplniť ďalší typ/skupiny)
 • Opakované školenie (max. 1 x do 36 mesiacov)
 • Aktualizačnú odbornú prípravu v zmysle § 16 zákona č.124/2006 Z.z., (1 x do 5 rokov)

Opakované preškolenie a aktualizačnú odbornú prípravu vykonávame v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 15:30.

Registrácia na kurz

Využite našu online platformu a zaregistrujte sa na váš kurz ešte dnes.

Ponúkame:

 • získanie oprávnenia na montáž a demontáž všetkých druhov lešení
 • vystavenie preukazu montáže a demontáže lešení
 • rozšírenie oprávnenia o ďalšie druhy lešení
 • vydanie duplikátu v prípade poškodenia preukazu, straty alebo krádeže
 • pravidelné opakované školenie na predĺženie platnosti preukazu každé 3 roky
 • aktualizačnú odbornú prípravu každých 5 rokov
 • odborné poradenstvo v oblasti montáže a demontáže lešení

Periódy:

 • preukaz Lešenára nemá ohraničenú platnosť (pokiaľ je dodržaná AOP)
 • periodické opakované školenie minimálne 1 x 36 mesiacov
 • aktualizačná odborná príprava (AOP) každých 1 x 5 rokov

PODMIENKY PRE ZARADENIE DO KURZU

Základné školenie:

 • Vyplnená žiadosť
 • Vek minimálne 18 rokov
 • Zdravotná spôsobilosť – potvrdenie od lekára nie staršie ako 6 mesiacov

Opakované školenie (minimálne 1 x 36 mesiacov):

 • Aktuálny preukaz – originál

Aktualizačná odborná príprava (1 x 5 rokov):

 • Zdravotná spôsobilosť – potvrdenie od lekára, nie staršie ako 6 mesiacov
 • Aktuálny preukaz – originál

DRUH LEŠENIA

 • – rúrkové
 • – podperné
 • – pojazdné a voľne stojace
 • – drevené
 • – stavebné plošinové výťahy
 • – dielcové

Bližšie informácie o kurze na tel. č. 0948 207 442  alebo skolenia@pyrokomplex.sk.

Registrácia na kurz

Prílohy

Prihláška na kurz – Lešenár

Prihláška na kurz Lešenár na stiahnutie vo formáte .pdf.
Kliknite na tlačidlo nižšie a stiahnite si formulár vo formáte .pdf na vyplnenie.

Prosím vyberte si možnosť obdržania vzoru lekárskeho posudku.

Vzor lekárskeho posudku na stiahnutie vo formáte .pdf

Lekársky posudok zamestnanca o zdravotnej spôsobilosti na prácu. Kliknite na tlačidlo nižšie a stiahnite si formulár vo formáte .pdf na vyplnenie.

Už predvyplnený vzor lekárskeho posudku – zdarma

Vyplňte jednoduchý formulár a predvyplnený lekársky posudok zamestnanca o zdravotnej spôsobilosti na prácu Vám príde mailom.