Zdvíhacie zariadenia

Kurz obsluhy zdvíhacích zariadení je určený pre tých, ktorí priamo pracujú so žeriavmi, zdvíhacími plošinami a inými zariadeniami na zdvíhanie ťažkých bremien alebo brán. Po úspešnom absolvovaní kurzu Vám bude vydaný doklad obsluhy zdvíhacích zariadení podľa druhu kurzu a školenia.

 • Základný kurz  pre všetky typy zdvíhacích zariadení (Ak nemáte žiadny platný doklad, preukaz)
 • Opakované školenie (minimálne 1 x do 36 mesiacov)

Opakované preškolenie a aktualizačnú odbornú prípravu vykonávame v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 15:30.

Registrácia na kurz

Využite našu online platformu a zaregistrujte sa na váš kurz ešte dnes.

Ponúkame:

 • získanie oprávnenia na obsluhu zdvíhacích zariadení
 • vystavenie dokladu obsluhy zdvíhacích zariadení
 • vydanie duplikátu v prípade poškodenia preukazu, straty alebo krádeže
 • pravidelné opakované školenie na predĺženie platnosti preukazu každé 3 roky
 • odborné poradenstvo v oblasti používania zdvíhacích zariadení

Periódy:

 • Doklad obsluhy nemá ohraničenú platnosť
 • Periodické opakované školenie minimálne 1 x 36 mesiacov

PODMIENKY PRE ZARADENIE DO KURZU

Základné školenie:

 • vyplnená žiadosť
 • vek minimálne 18 rokov
 • zdravotná spôsobilosť – potvrdenie od lekára o spôsobilosti na obsluhu zdvíhacích zariadení, nie staršie ako 6 mesiacov

Opakované školenie (minimálne 1 x 36 mesiacov):

 • aktuálny doklad – originál

Rozširovacie školenie: 

 • vyplnená žiadosť
 • zdravotná spôsobilosť – potvrdenie od lekára, nie staršie ako 6 mesiacov
 • aktuálny doklad – originál

ROZDELENIE ZDVÍHACÍCH ZARIADENÍ

 • Aa – Žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom, napríklad elektrickým, hydraulickým, s nosnosťou nad 1000 kg a žeriavy a zdvíhadlá s ľudským pohonom nad 5 000 kg vrátane. Patria sem tieto typy:
  • Mostové žeriavy
  • Portálové žeriavy
  • Konzolové žeriavy
  • Stĺpové otočné žeriavy
  • Nakladací žeriav (Hydraulická ruka)

  Ba 1 – žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane,
  Ba 2 – vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien
  Bb – zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremena pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie alebo uchopenie

  Bc – prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo na uchopenie bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou technického zariadenia zdvíhacieho skupiny A skupiny B, a to

  1. zdvíhacie ústrojenstvo na manipuláciu s kontajnerom ISO,
  2. zariadenie na zavesenie, alebo uchopenie bremena napríklad: magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem prostriedkov uvedených v skupine C písm. a)

  Bd – špeciálne zdvíhacie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena a, to:

  Bf – zvislé posuvné brány s motorovým  pohonom a výškou zdvihu nad 2,7 m

  1.  zdvíhacie rampy
  2.  zdvíhacie plošiny
  3. stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla
  4. zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je len určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu

Bližšie informácie o kurze na tel. č. 0948 207 442  alebo skolenia@pyrokomplex.sk.

Registrácia na kurz

Prílohy

Prihláška na kurz – Zdvíhacie zariadenia

Prihláška na kurz Zdvíhacie zariadenia na stiahnutie vo formáte .pdf.
Kliknite na tlačidlo nižšie a stiahnite si formulár vo formáte .pdf na vyplnenie.

Prosím vyberte si možnosť obdržania vzoru lekárskeho posudku.

Vzor lekárskeho posudku na stiahnutie vo formáte .pdf

Lekársky posudok zamestnanca o zdravotnej spôsobilosti na prácu. Kliknite na tlačidlo nižšie a stiahnite si formulár vo formáte .pdf na vyplnenie.

Už predvyplnený vzor lekárskeho posudku – zdarma

Vyplňte jednoduchý formulár a predvyplnený lekársky posudok zamestnanca o zdravotnej spôsobilosti na prácu Vám príde mailom.