ROZDELENIE KURZOV

 • Základný kurz (v prípade, že nevlastníte platný preukaz/osvedčenie)
 • Rozširovací kurz (vlastníte platný preukaz/osvedčenie potrebné doplniť další typ/skupiny)
 • Opakované školenie (max. 1 x do 24 mesiacov)
 • Aktualizačnú odbornú prípravu v zmysle § 16 zákona č.124/2006 Z.z., (1 x do 5 rokov)

 TERMÍNY

 • termíny školení- 3 najbližšie termíny základných kurzov

Opakované preškolenie a aktualizačnú odbornú prípravu vykonávame v pracovných dňoch v čase od 7:30 do 15:30.

Registrácia na kurz

Využite našu online platformu a zaregistrujte sa na váš kurz ešte dnes.

Ponúkame:

 • získanie oprávnenia na obsluhu stavebných strojov skupín
 • vystavenie preukazu obsluhy stavebných strojov
 • rozšírenie oprávnenia o ďalšie typy strojov
 • vydanie duplikátu v prípade poškodenia preukazu, straty alebo krádeže
 • pravidelné opakované školenie na predĺženie platnosti preukazu každé 2 roky
 • aktualizačnú odbornú prípravu každých 5 rokov
 • odborné poradenstvo v oblasti používania stavebných strojov

Periódy:

 • preukaz obsluhy nemá ohraničenú platnosť (pokiaľ je dodržaná AOP)
 • periodické opakované školenie minimálne 1 x 24 mesiacov
 • aktualizačná odborná príprava (AOP) každých 1 x 5 rokov

PODMIENKY PRE ZARADENIE DO KURZU

Základné školenie:

 • vyplnená žiadosť
 • zdravotná spôsobilosť – potvrdenie od lekára o spôsobilosti na obsluhu stavebných strojov, nie staršie ako 6 mesiacov

Opakované školenie (minimálne 1 x 24 mesiacov):

 • aktuálny preukaz – originál

Aktualizačná odborná príprava (1 x 5 rokov):

 • zdravotná spôsobilosť – potvrdenie od lekára o spôsobilosti na obsluhu stavebných strojov, nie staršie ako 6 mesiacov
 • aktuálny preukaz – originál

Rozširovacie školenie:

 • vyplnená žiadosť
 • zdravotná spôsobilosť – potvrdenie od lekára, nie staršie ako 6 mesiacov
 • aktuálna fotografia, rozmery (3 x 3,5 cm), možnosť odfotografovania sa priamo na mieste po dohode s inštruktorom
 • aktuálny preukaz – originál

ROZDELENIE STAVEBNÝCH STROJOV

Stroje a zariadenia na zemné práce

 • Dozéry
 • Rýpadlá a hĺbidlá
 • Nakladacie a vykladacie stroje
 • Frézy a ryhovače
 • Skrapery
 • Rúrkové ukladače
 • Valce

Stroje a zariadenia na výrobu, spracovanie a presun betónových zmesí

 • Betonárne
 • Autodomiešavače a autmiešače
 • Čerpadlá betónových zmesí

Ostatné stroje a zariadenia

 • Špeciálne motorické snehové stroje
 • Kompresory

Bližšie informácie o kurze na tel. č. 0948 207 442  alebo skolenia@pyrokomplex.sk.

ĎAĽŠIE KURZY

PRÍLOHY