Ponuka našich služieb

Koordinácia BOZP na stavbe

E-LEARNING

Protipožiarna bezpečnosť stavieb

Simulácia požiaru

Požiarna bezpečnosť stavieb

Civilná ochrana

Školiace stredisko

Životné prostredie

Revízie technických zariadení

Pracovná zdravotná služba

Ochrana pred požiarmi

Bezpečnostno-technická služba